parallax background

Bezpieczny transport

Jeśli zajmujesz się transportem, spedycją, wysyłaniem lub odbieraniem towarów, zadbaj o odpowiednie ubezpieczenie. Dzięki temu zminimalizujesz koszty, związane z ryzykiem przypadkowej utraty czy uszkodzenia ładunku.

Możesz ubezpieczyć towary w transporcie: samochodowym, morskim, lotniczym, kolejowym – w kraju i za granicą.

Wybierz ubezpieczenie z Proasekuracją

  • Dostosowanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego.
  • Dobór ubezpieczenia do rodzaju specyfiki przewożonego mienia i środków transportu.
  • Negocjacje warunków i cen z ubezpieczycielami.
  • Kompleksowa obsługa administracyjna programu ubezpieczeniowego: tworzenie wniosków, monitorowanie terminów.
  • Pomoc w likwidacji szkód: zgłaszanie szkód, nadzór nad prawidłową i terminową likwidacją szkody przez ubezpieczyciela, wsparcie w sprawach spornych.

Ubezpieczenia transportowe obejmują obszary, takie jak:


parallax background

W przypadku zaistnienia szkody

Złożymy zgłoszenie w odpowiednim zakładzie ubezpieczeń. Zajmiemy się obsługą likwidacji szkód, poprzez opracowanie m.in.: analiz, opinii technicznych, kosztorysów napraw, raportów. Będziemy monitorować przebieg procesu, w razie potrzeby sporządzając odwołania. Zweryfikujemy też roszczenia zagranicznych ubezpieczycieli.

Zabezpiecz swoje interesy – zapytaj o optymalny pakiet ubezpieczeń transportowych!